Новый Формат

     СПЕЦПРОЕКТЫ:      Выборы      Евроинтеграция     Реформы     Транспорт     Децентрализация     Кадровая политика


В Днепре презентовали Индекс публичности городского совета

Индекс публичности — это общенациональная кампания мониторинга прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. Объектом мониторинга являются городские советы в областных центрах Украины. В 2017 году измерение осуществлялось также во временно перенесенных областных центрах Донецкой и Луганской областей, Краматорске и Северодонецке соответственно. Проекту уже 5 лет, он имеет целью оценить, насколько публично принимаются решения и воплощается в жизнь политика муниципалитетов, и каков вклад основных субъектов местного самоуправления — мэра, депутатов и исполнительных органов — в этот процесс. Об этом сообащет Гражданская сеть ОПОРА (далее – УКР.).

Публічність оцінюється в комплексному вигляді на основі 238 індикаторів публічності, які стосуються як оприлюднення інформації, надання послуг, так і взаємодії посадовців, депутатів із мешканцями територіальної громади через різні аспекти і прийоми. 100 % публічності це по суті чітке виконання всіх приписів і норм законів, які передбачені українським законодавством профільним, чи окремими постановами Кабінету Міністрів, підзаконними актами та виконання міжнародних стандартів які закріплені в документах Ради Європи, більшість яких ратифіковані Україною і обов’язкові до виконання.

Загальний показник індексу публічності Дніпровської міської ради в 2017 році складає 59 %, що у порівнянні з минулорічним результатом збільшився на 15 %. В загальному рейтингу з 24 обласних центрів, які брали участь у дослідженні, цей показник відповідає 17 позиції. Незважаючи на ріст показника публічності, Дніпровська міська рада досі залишається в категорії міст із низьким рівнем публічності муніципалітетів. У розрізі окремих суб’єктів, публічність є наступною: публічність міського голови становить 60 % (17 місце в рейтингу), публічність виконавчих органів – 57 % (16 місце в рейтингу), публічність депутатського корпусу – 61 % (18 місце в рейтингу).

Основною причиною зростання позиції у всеукраїнському рейтингу порівнюючи з попереднім 24 місцем (2016 р.) став запуск нового сайту Дніпровської міської ради, де значно покращився функціонал для користувачів та з’явилось багато нових розділів з потрібною та корисною інформацією для мешканців міста.

Діяльність Дніпровського міського голови Бориса Філатова має низький рівень публічності. Одним із найбільших недоліків Дніпра в сфері публічності залишається процедура звітування органів та посадових осіб муніципалітету. Але хочеться зазначити, що в порівнянні з минулим роком, очільник міста представив звіт про роботу на посаді за 2017 рік у форматі прес-конференції, яка транслювалась онлайн, що дало змогу більш широкому колу осіб ознайомитись з ним. На офіційному сайті Дніпровської міської ради як і раніше обмежено доступ до значної частини розпоряджень міського голови, які більшою мірою стосуються призначення на посаду службовців, заміщення вакантної посади. На веб – сайті ради досі немає жодної інформації про помічників та радників міського голови. В період моніторингу на сайті були відсутні частини Генерального плану міста, наявна  була лише схема, яка мала ознайомлювальний характер. Проте з недавнього часу, — вже після завершення моніторингу  — з’явились основні положення Генерального плану міста із внесеними змінами до них та графічна частина.

В Дніпровській міській раді наявні й позитивні практики прозорості діяльності міського голови. Наприклад, на сайті ради доступні декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру міського голови та всіх його заступників. Активно та систематично висвітлюється інформація про діяльність міського голови Бориса Філатова. Позитивною і новою для Дніпра стала практика ініціювання з боку очільника міста громадських обговорень, яких за нашими даними було проведено три.

В кінці 2017 — на початку 2018 року жоден з виконавчих органів не прозвітував перед територіальною громадою про результати своєї роботи за минулий рік. На момент моніторингу на офіційному сайті Дніпровської ради були присутні звіти лише частини виконавчих органів міської ради про результати їх діяльності у 2017 році, але зараз вже всі виконавчі органи оприлюднили свої звіти на сайті. Не в повному обсязі доступна інформація про керівників виконавчих органів, про графік прийому громадян керівниками виконавчих органів та процедуру запису до них. Відсутня на сайті інформація про місцеві цільові програми та окремі звіти стосовно їх виконання. Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна на веб сайті ради також не були опубліковані. Досі тривають роботи із створення містобудівного кадастру міста.

Позитивною практикою в роботі виконавчих органів є публікація усіх проектів рішень виконавчого комітету та оприлюднення власне рішень виконкому без порушення термінів. Створено окремий сайт Портал відкритих даних, де у форматі відкритих даних можна знайти біля 200 нових наборів даних, які також вплинули на прозорість роботи виконавчих органів.

В місті Дніпро діють два ЦНАПи, які працюють у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів. В ЦНАПах в 2017 році почала діяти електронна черга. Сайт Центру надання адміністративних послуг дає можливість отримати інформацію про будь – яку адміністративну послугу,  роздрукувати пусті бланки для отримання певних послуг. Одним з негативних моментів у роботі ЦНАП є відсутність можливості попереднього запису на прийом.

Хоча публічність всіх трьох досліджуваних суб’єктів перебуває приблизно на одному рівні, лише діяльність депутатського корпусу класифікується як задовільний рівень публічності (рейтинг публічності депутатів є вищим на 4% за показники виконавчих органів). Серед позитивів роботи Дніпровської міської ради можна зазначити створення окремого офіційного сайту про діяльність депутатів ради, на якому можна ознайомитись зі складом ради, присутня біографічна інформація стосовно всіх депутатів, графік їх прийому, адреси та контактні номери телефонів, не вистачає лише електронних адрес приймалень, що значно ускладнює співпрацю з депутатами. Регулярно оприлюднюються проекти рішень та безпосередньо самі рішення прийняті радою, публікуються дані про реєстрацію на пленарних засіданнях сесії ради, присутні результати поіменного голосування депутатами. Також хорошою є практика online трансляції сесій міської ради та засідань депутатських комісій.

Одним з основних мінусів є відсутність письмових звітів деяких депутатів та уніфікованих процедур звітування перед територіальною громадою.(На момент проведення моніторингу лише 34 депутати з 64 подали свої звіти ) Попри те, що у Дніпрі діє практика використання депутатських фондів на виконання повноважень виборців (рішення прийняте Дніпровською міською радою, 30.03.2016 р. “Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016 — 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми”) звітів щодо їх використання на сайті нема, відсутні звіти про роботу депутатських комісій. Одним із вагомих мінусів в роботі ради, залишається ускладнена та незрозуміла процедура, яка дозволяє мешканцям громади виступати на пленарних засіданнях ради, це зменшує можливість участі громадян у вирішенні місцевих питань.

В результаті моніторингу діяльності Дніпровської міської ради в рамках проекту Індекс публічності Громадянська мережа ОПОРА напрацювала ряд рекомендацій, які допоможуть збільшити показники публічності як окремих суб’єктів моніторингу, так і міста загалом. Серед них, запровадження практики звітування міського голови перед територіальною громадою у форматі відкритих зустрічей, звітування виконавчих органів перед територіальною громадою про результати своєї роботи, запровадити чітку процедуру звітування депутатів перед мешканцями громади. Окрему увагу варто звернути на оприлюднення інформації, яка є важливою для жителів міста — всіх складових Генерального плану міста, інформації про радників міського голови, інформацію про звіти про хід та результати відчуження комунального майна. Варто також переглянути застарілі положення в Статуті територіальної громади м. Дніпропетровськ (прийнятий 13 червня 2001 р.): власне змінити назву міста в назві документу та в самому статуті в рамках Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”; статтю 16 та 29 викласти в новій редакції, де вказати норми нового закону, яким регулюється проведення місцевих виборів та строк обрання депутатів місцевої ради та міського голови відповідно; адаптувати статут до нових можливостей пов’язаних з появою офіційного сайту міської ради та функцій електронної демократії на ньому.

 

Контактна особа: Кристина Коновалова, координатор вимірювання Індексу публічності у Дніпрі.

 

Довідково: Впродовж лютого-квітня 2018 року в усіх обласних центрах України, а також у містах Краматорськ і Сєвєродонецьк проводилося п’яте вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування. Дослідження передбачало подання та опрацювання відповідей на інформаційні запити, аналіз контенту офіційних веб-сайтів та друкованих видань муніципалітетів, моніторингові візити та безпосереднє спостереження за роботою органів та посадових осіб місцевого самоврядування, опрацювання місцевих нормативно-правових актів. Результатом проведеної кампанії є публікація щорічного всеукраїнського дослідження – «Індекс публічності місцевого самоврядування 2017». Вимірювання здійснювала мережа партнерів, створена у 2013 році з ініціативи Громадянської мережі ОПОРА у Львові. З результатами минулорічних вимірювань можна ознайомитися на сайті www.publicityindex.org.

Оставить комментарий

*

Вы можете пропустить до конца и оставить ответ. Pinging в настоящее время не доступны.
Материалы по теме: Депутат горсовета в Днепре заявил, что его избили коммунальщики
Дороги, отопление и деревья: на что часто жалуются днепряне в контакт-центр горсовета?
Филатов изменил правила входа в здание Днепровского горсовета: теперь по электронным карточкам
Днепровский горсовет внедрил кодификацию собственных нормативно-правовых актов
В мэрии Днепра создали управление, которое будет заниматься культурным наследием города