Новый Формат

     СПЕЦПРОЄКТИ:      Вибори      Євроінтеграція     Реформи     Транспорт     Децентралізація     Кадрова політика


Проблемные вопросы выполнения бюджета города Днепр

В первом квартале 2018 года Восточным офисом Госаудитслужбы был осуществлен государственный финансовый аудит выполнения бюджета города Днепр за 2014-2017 годы, итоги которого были оформлены в виде соответствующего отчета на 162 листах. Текст отчета является общедоступным на официальном сайте Государственной аудиторской службы (http://www.dkrs.gov.ua) (далее — УКР.).

На відміну від традиційної форми державного фінансового контролю – ревізії, метою якої є перевірка законності певних фінансових операцій,  метою державного фінансового аудиту є оцінка передусім ефективності використання публічних коштів. Висновки державного аудиту базуються не тільки на вивченні документів фінансової звітності певних установ та висновків щодо їх відповідності правовим нормам. Джерелом висновків аудиту є, серед іншого, аналіз інформації ЗМІ, статистичної інформації, результати анкетувань та опитувань мешканців певної громади. Висновок аудиту завершується пропозиціями до виконавчих органів та головних розпорядників щодо підвищення ефективності як наповнення бюджету, так і витрачання бюджетних коштів.

Вищенаведений Звіт містить як загальну інформацію щодо тенденцій наповнення та витрачання бюджетних коштів Дніпра, загальний опис джерел наповнення міського бюджету та напрямів витрачання коштів, опис стану міського господарства за певними галузями, так і містить інформацію про проблемні питання наповнення бюджету та його витрачання за певними джерелами та напрямами.

Які ж загальні тенденції наповнення бюджету та витрачання бюджетних коштів міста Дніпро (до 2016 року — Дніпропетровськ) спостерігалися у період з 2014 по 2017 рік. Загалом у цей період до бюджету міста надійшло 31 млрд 374,8 млн грн.. При чому увесь період спостерігалося постійне зростання надходжень. Так у 2014 році надійшло 4 млрд 012,2 млн грн. (84% від запланованого), а у 2017 році – 11 млрд 660,7 млн (94,3% від запланованого). Надходження збільшилися майже втричі.

Діаграма 1 . Надходження власних доходів у бюджеті міста Дніпро 2014-2017 рр. (діаграма із Звіту Східного офісу ДАС)

У сфері власних доходів зростання розміру міського бюджету є передусім наслідком перерозподілу надходжень від державних податків внаслідок розпочатого урядом процесу «децентралізації». Так з 2015 року в доходи місцевих бюджетів було направлено 60% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Надходження від цього податку складають близько 50 %  власних надходжень бюджету міста без врахування трансфертів. Основними джерелами власних доходів міста також є податки на майно (близько 25 %) та єдиний податок суб`єктів підприємництва (близько 12 %).

Збільшення ставки оподаткування з 15% до 18% (з 2016 року), зниження порогу оподаткування пенсійних виплат та збільшення розміру заробітної плати працівників при постійному зростанні розміру мінімальної заробітної плати було запорукою постійного збільшення надходжень від ПДФО. У 2014 році бюджет Дніпра від ПДФО отримав 1 млрд 335 млн грн, у 2017 році – 3 млрд 715,5 млн грн. При цьому аудиторський звіт констатував зменшення надходжень від деяких крупних платників через скорочення працівників, скорочення тривалості робочого тижня тощо.

Другим значним фактором збільшення власних надходжень було також збільшення надходжень від плати за землю (2014 рік – 655,6 млн грн; 2017 рік – 1 млрд 806 млн грн), який був обумовлений такими чинниками: проведення індексації та введення у 2016 році нової нормативно-грошової оцінки землі; підвищення ставок земельного податку та орендної плати за землю.

Розмір надходжень із інших бюджетів до бюджету Дніпра (міжбюджетні трансферти) також щорічно зростав. У досліджуваний період з`явилися субвенції освітнього спрямування, структура трансфертів значно змінилася — відносна частка домінуючої до того субвенції соціального спрямування значно скоротилася (матеріальна допомога малозабезпеченим та вразливим верствам 2014р. – 50,6%; 2017р. – 23,3%). При чому частка трансфертів за період 2014-2017р.р. в міському бюджеті зросла на 2,4 % та склала 37% бюджету 2017 року, тобто міський бюджет став ще більше спиратися на фінанси з зовнішніх джерел. Збільшення трансфертів більшою частиною забезпечило процес зростання видатків міського бюджету на утримання переданих у цей період на баланс міста закладів освіти  (з балансів районних рад міста) та медицини (з балансу Дніпропетровської обласної ради).

Зростання розміру міського бюджету супроводжувалося зростанням загального фонду при зменшенні розміру спеціального фонду бюджету. По відношенню до 2014 року фактичні надходження до спеціального фонду скоротилися  майже у двічі (2014р. – 902,6 млн грн.; 2017р. – 490,6 млн грн.). Бюджет розвитку, що є складовою спеціального фонду бюджету, та забезпечує реалізацію проектів інвестиційної та інноваційної діяльності, у 2014-2017 роках склав 509,9 млн та недоотримав у цей період 60 млн грн. Визначеними причинами зменшення спеціального фонду  є перенаправлення з 2015 року надходжень від єдиного податку та податку на нерухомість на поповнення загального фонду міського бюджету (до того з цих джерел фінансувався спеціальний фонд). Також спеціальний фонд за чотири роки недоотримав 1 млрд 874 млн надходжень від міжбюджетних трансфертів внаслідок недофінансування.

Діаграма 2 . Структура витратної частини бюджету міста Дніпро 2014-2017 рр. (фактичні надходження) (діаграма із Звіту Східного офісу ДАС)

Щодо динаміки видатків потрібно констатувати значне зростання витрат по «захищеним статтям» (статті витрат, що не можуть бути скороченими — заробітна плата персоналу, утримання об’єктів та комунальні витрати, соціальне забезпечення). У 2014 році за цим напрямом було профінансовано 2 млрд 271 млн грн. (95,3% від плану), а у 2017 році  — 6 млрд. 341,2 млн грн. (98,4% від плану).

В свою чергу, протягом чотирьох років на будівництво було направлено 1 млрд 044,6 млн грн, тобто 31,2% від запланованого. Будівельна галузь за цей період недоотримала з бюджету 2 млрд 303,5 млн грн. внаслідок недофінансування.

На підставі відомостей державного аудиту можна зробити висновки про загальні бюджетні процеси м.Дніпра у період 2014-2017 рр., а саме:

  • Зростання доходів міського бюджету було обумовлено направленням частки загальнодержавних податкових надходжень до місцевого бюджету, зростанням оподатковуваної бази, зростанням розміру міжбюджетних трансфертів та супроводжувалося суттєвим зростанням бюджетних видатків, пов’язаних у тому числі  з утриманням переданих на баланс міста установ освіти та медицини;
  • Зростання доходів бюджету забезпечувало передусім видатки по «захищеним статтям» (заробітна плата, комунальні витрати, соціальне забезпечення тощо), а статті видатків, пов’язані із соціально-економічним розвитком, та будівництвом не збільшувалися та були значно недофінансовані.

Для складення уявлення щодо обсягу бюджету міста м.Дніпра на фоні інших громад України порівняємо співвідношення власних річних доходів місцевих бюджетів до кількості мешканців громад у 2017 році. Так, у Києві це співвідношення складало  приблизно 10 400 грн/мешк., у Дніпрі  — 6 800 грн/мешк., Одесі – 4 800 грн/мешк..

В свою чергу за цим співвідношенням  доходи найбільш заможних об’єднаних територіальних громад України виявилися значно більшими. Так, першими трьома лідерами за цим показником у 2017 році є об`єднані територіальні громади саме Дніпропетровської області: Слобожанська ОТГ – 21 525,5 грн / мешк.; Вербківська ОТГ – 12 916,9 грн / мешк.; Богданівська ОТГ – 12 128,5 грн / мешк (Інформація сайту decentralization.gov.ua).

Співвідношення власних доходів бюджету Дніпра у 2017 році до кількості мешканців дорівнюють показникам другого десятка ОТГ з 366 оцінених. Аутсайдерами за цим співвідношенням у Дніпропетровській області  є Грушівська ОТГ – 1 332,4 грн / мешк. (320 місце в рейтингу), а по Україні – Космацька ОТГ (Івано-Франківська обл.) – 535,4 грн / мешк..

 

Використана література:

  1. Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджету міста Дніпра за 2014-2017 роки

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/136382

  1. Оцінка фінансової спроможності 366 об`єднаних територіальних громад у 2017 році https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/177

 

Автор: Андреєв Олексій Миколайович – голова ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики»  (м. Дніпро) 

 

Залишити коментар

*

Ви можете пропустити до кінця та залишити відповідь. Pinging у даний час недоступні.
Матеріали за темою: В Днепропетровской ОГА совершенствуют систему внутреннего контроля
На Дніпропетровщині перевірять витрати бюджетних коштів у трьох лікарнях
Международная аудиторская компания проведет ревизию бюджета Днепропетровска