Новый Формат

     СПЕЦПРОЄКТИ:      Допомога ВПО      Євроінтеграція     Реформи     Децентралізація     Кадрова політика     Вибори      COVID-19


Чи готові українці брати участь в акціях протесту: результати опитування

За даними опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології, частка тих, хто стверджує, що НЕ готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, протягом 2019-2020 рр. змінилась з 49% у 2019р. на 57% у 2020р.

У грудні 2020 року в акціях  протесту готові брати участь 38% дорослих жителів України. Порівняно із попередніми роками рівень готовності до участі в акціях соціального протесту відчутно знизився (на 10 відсоткових пунктів порівняно з 2019 р.).

Готовність населення взяти участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях коливається з 11% у 2018 до 10% у 2020 році, а у несанкціонованих мітингах і демонстраціях зменшилася з 4% у 2018 до 2% у 2019, натомість у 2020 становить 3%.

Найбільша кількість людей НЕ готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту (57,1%), натомість готові вдатися до таких форм соціального протесту, як участь у виборчій компанії (15,8%), збір підписів під колективними відозвами (12,7%), санкціоновані мітинги та демонстрації (10%).

Графік 1. Готовність українців до протестів, грудень 2020 р. (упорядковано за зменшенням)

За регіонами:

  • Найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту спостерігається у Південому регіоні (62,6% не готові до протестів), найвищий – у Центральному (52,2% не готові до протестів). У Західному та Східному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 57,3% та 59,3% відповідно)
  • Щодо регіональних відмінностей за окремими видами акцій протесту, найменше тих, хто готовий брати участь у виборчій компанії у Західному та  Південному регіонах (11,6% та 15,8% відповідно), найбільше у Східному регіоні (19%), у Центральному – 17,9%. В іншому значущих розбіжностей за регіональним розподілом немає

 За статтю: 

  • Більше половини опитаних жінок не готові брати участь у протестах (61,4%), серед чоловіків таких майже на 10 процентних пунктів менше (51,9%).
  • Чоловіків дещо більше ніж жінок готових брати участь у виборчих компаніях (17% проти 14,8%) та у санкціонованих мітингах і демонстраціях (13,8% проти 7%)
  • Проте жінки більше за чоловіків готові брати участь у зборі підписів під колективними відозвами (13,8% проти 11,5%).

 За типом поселення (місто-село): 

  • Рівень готовності до протестів у міського населення вищий ніж у сільського (39,3% проти 36,3%)
  • Серед різних видів протестів найбільша різниця спостерігається у готовності до участі у санкціонованих мітингах та демонстраціях (міське населення – 12,4%, сільське населення – 5,3%), в інших значущих розбіжностей не виявлено.

На графіку 2 можна побачити динаміку готовності українців до протестів за 11 років (2009-2020 рр).  Рівень готовності до протестів розраховувався наступним чином – 100% мінус кількість тих, хто відповів, що «не готовий до участі у протестах», мінус ті, що відповіли «важко сказати та відмова відповідати».

Графік 2. Динаміка готовності українців до протестів за 11 років, 2009-2020 рр 

Коментар: КМІС використовує запозичений з деяких міжнародних проектів перелік форм протесту, що включає і участь у виборчих компаніях. Питання про те, чи є участь у виборчій компанії формою протесту чи навпаки, виконанням громадянського обов’язку і лояльною до влади поведінкою, є дискусійним. Частина виборців приймає участь у виборах, щоб висловити свій протест, частина – щоб підтримати владу. Ми залишили участь у виборах в переліку форм протесту для можливості порівняння з іншими як українськими, так і міжнародними дослідженнями.

З 4 по 8 грудня 2020 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted  telephone  interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2001 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% — для показників, близьких до 10%, 1.1% — для показників, близьких до 5%.

Залишити коментар

*

Ви можете пропустити до кінця та залишити відповідь. Pinging у даний час недоступні.
Матеріали за темою: Готовність українців до участі в протестах найнижча за 12 років: результати опитування
Чи готові українці до участі в акціях протесту: результати опитування